Červen 2008

Zámek Telč-zámecký park a zahrada

25. června 2008 v 15:14 | Alojs |  JIHLAVSKO

Zámecký park

E-mail
Zámecký park leží severozápadně od zámku. Jeho počátky sahají do 16. století. Je tvořen překrásnými staletými stromy a setkáváme se zde i s celou řadou vzácných dřevin. Součástí parku je i klasicistní skleník. V roce 1848 zde působil český zahradník, sběratel a světoběžník Benedikt Rozel. Cestoval po Střední Americe, odkud popsal řadu nových druhů rostlin, zejména orchidejí.

Zámecká zahrada

E-mail
Tato renesanční zahrada patří k nejstarším architektonickým zahradám v České republice. Vznikla v sedmdesátých letech 16. století na bývalém kolbišti. Ze dvou stran je lemována arkádami, v jejichž výklencích byly zřejmě umístěny busty panovníků. Velký štukový reliéf na stěně starého paláce zobrazuje Neptuna se čtyřspřeží.

Zámek Telč- Provozní doba

25. června 2008 v 15:12 | Alojs
Zámek Telč je v roce 2008 zpřístupněn veřejnosti od 1.1. do 31.12.2008 denně kromě pondělí.

Prohlídková trasa A - renesanční sály je otevřena od 1.4. do 31.10.2008 a prohlídková trasa B - obytné místnosti od 1.5. do 30.9.2008. Zámecká galerie je otevřena veřejnosti celoročně.
Trasa A
Renesanční sály
Trasa B
Obytné místnosti

duben, říjen
09:00 - 16:00zavřeno
Poslední prohlídka v 15:00 hod. polední přestávka 11:45 - 13:00.
květen - září­09:00 - 17:0009:00 - 17:00
Poslední prohlídka v 16:00 hod. polední přestávka 11:45 - 13:00.
listopad - březenzavřenozavřeno
Zámecká galerie

duben, říjen
09:00 - 12:0013:00 - 16:00
květen - září­09:00 - 12:0013:00 - 17:00
listopad - březen09:00 - 12:00
13:00 - 15:00

Poslední prohlídka začíná 15 minut před uzavřením.

Zámek Telč-zámecká galerie

25. června 2008 v 15:11 | Alojs |  JIHLAVSKO
Zámecká galerieE-mail
Na začátku června 2007 byla veřejnosti zpřístupněna nová expozice v Zámecké galerii. Jde o třetí prohlídkovou trasu námětově volně navazující na trasu B - byt posledních majitelů Podstatských. Název expozice Příběh zámku Veselíčko - soubor původního vybavení a obrazů skrytých půl století v telčském depozitáři napovídá, že návštěvníkům je přiblíženo dnes již téměř neznámé šlechtické sídlo, v minulosti s Telčí rodově i majetkově spojené. Veselíčko leží nedaleko Lipníku nad Bečvou na úpatí Oderských hor.

Panství, pivovar a tvrz Veselíčko vlastnil již od roku 1573 moravský rod Podstatských. František Podstatský z Prusinovic byl v roce 1707 povýšen do hraběcího stavu. V roce 1762 zdědil hrabě Alois Podstatský z Prusinovic značný majetek, zejména statek a zámek Telč, ale i jméno vymřelého rodu hrabat z Liechtensteina-Kastelkornu. Jako jeden z prvních podnikatelů výrazně podporoval domácí výrobu, trh a zakládání manufaktur. Se stoupajícím významem rodu buduje Karel Max Podstatský v letech 1768-74 nové rodové sídlo ve Veselíčku. Práce provedl fulnecký stavitel Václav Jan Thallherr. Výsledkem byl zcela nový typ zámku v podobě obdélné budovy s dvěma věžovitými pavilony otevřené do krajiny Moravské brány. Kolem zámku byla zbudována zahrada ve francouzském stylu s terasami, stříhanými stěnami a loubím. Její podoba se v průběhu času změnila v park. Hraběcí rodina, majitelé Telče a jejich hosté, ale i četní církevní hodnostáři, si Veselíčko oblíbili jako místo svých letních pobytů, v podzimním čase vyhledávané pro lovecké záliby či romantické procházky v zámeckém přírodně krajinářském parku o rozloze 5,4 ha.

Nová expozice představuje podstatnou část bývalé zámecké portrétní galerie z Veselíčka. V životní velikosti jsou zachyceny významné osobnosti rodu Podstatských působící v církevních, vojenských i diplomatických službách. Následují další portréty členů hraběcí rodiny, vyobrazena jsou i hrabata Arco a další jejich příbuzní. Je zde představena rozsáhlá kolekce grafik s historickými a žánrovými náměty, veduty i další zajímavá výtvarná díla. Výjevy z napoleonských válek připomenou, že na zámku byl po bitvách u Slavkova, Wagramu a Lipska polní lazaret. Nedaleko zámku je dodnes lesní hřbitov vojáků. Všechna díla v expozici, včetně nábytku a souboru stojacích hodin, upomínají na někdejší výzdobu zámku Veselíčka, sběratelství i vkus majitelů. Mnohé obrazy, ale i nábytek jsou identifikovány na historických fotografiích zámeckých interiérů, pozorný návštěvník je jistě objeví.

Nacismus, II. světová válka a následné události způsobily nepříliš veselý osud Veselíčka. Přestože zůstala památkově hodnotná stavba slohově čistá, byla v padesátých letech označena jako zámek II. kategorie a stejně jako řada dalších určena k sociálním účelům pro mládež. Dnes je zde "Dětský domov se základní školou" s chlapeckou klientelou. Pro mnohé z nich je zámek skutečným domovem a zázemím.

Původní zařízení a obrazy byly odvezeny do depozitářů na zámku Telč. Díky péči personálu i vhodným podmínkám uložení je tento fond opět po půl století vystaven k obdivu. Obrazy, nábytek a další historické předměty opustily pomyslnou tmu zapomnění v depozitářích a navrátily se, alespoň na chvíli, do světla zámeckých pokojů. Tito svědkové zapomenutých časů vypráví tiše příběh zapomenutého zámku

Zámek Telč-vstupné

25. června 2008 v 15:10 | Alojs |  JIHLAVSKO
VstupnéE-mail
Prohlídka s českým výkladem
Trasa A
Renesanční sály
Trasa B
Obytné místnosti posledních majitelů

Plné vstupné90,- Kč80,- Kč
Snížené vstupné
/děti od 6 let, studenti, učni, vojáci/
45,- Kč40,- Kč
Důchodci
/od 65 let/
70,- Kč60,- Kč
Invalidé20,- Kč20,- KčProhlídka s cizojazyčným výkladem pouze na trase A
k základní ceně vstupného za osobu je připočítáván příplatek 90,- Kč za cizojazyčný výklad

Trasa A
Renesanční sály


Plné vstupné180,- Kč
Snížené vstupné
/děti od 6 let, studenti, učni, vojáci/
135,- Kč
Důchodci
/od 65 let/
160,- Kč


Vstupné za prohlídku je nutné zaplatit v hotovosti v den prohlídky

Vstupné za prohlídku /Trasa A a B/ mimo otevírací dobu a sezónu
Trasa A
180,- Kč - příplatek k základnímu vstupnému
Trasa B
160,- Kč - příplatek k základnímu vstupnému

Prohlídky mimo sezónu a provozní dobu v sezóně se uskuteční na základě dohody se správou zámku a za následujících podmínek:

1/ Minimální počet osob ve skupině - 30 osob.
2/ Platba v hotovosti v den konání prohlídky mimo provozní dobu v sezóně. Pokud se jedná o prohlídku mimo sezónu, je nutné zaplatit prohlídku předem na fakturu.
3/ Skupina se dostaví 15 minut před zahájením samotné prohlídky. V případě nedodržení časového termínu bude prohlídka zrušena.

Zámecká galerie
Plné vstupné40,- Kč
Poloviční vstupné
/děti, studenti, ZTP/
20,- Kč
Slevy ze vstupného:
Jsou poskytovány školní mládeži, studentům, učňům, invalidům, seniorům, držitelům karet CIC, karet mládeže EURO pouze po předložení příslušných průkazů.

Volný vstup:
Je poskytován dětem do 6 let, pracovníkům NPÚ, členům sdružení FOD, členům ICOMOS a členům Asociace muzeí a galerií v ČR pouze po předložení příslušných průkazů. Novináři - pouze po předchozí dohodě s vedoucím památkového objektu, pokud se jedná o pracovní návštěvu.

Výjimky z cenového výměru schvaluje vedoucí odboru správy Státního zámku Telč po předložení písemné žádosti.

Zámek Telč-prohlídková trasa B

25. června 2008 v 15:09 | Alojs |  JIHLAVSKO

Trasa B - Obytné místnosti

E-mail
Obytné místnosti posledních majitelů Podstatských z Lichtenštejna
Místnosti prvního patra severní zámecké části jsou nazývány Pokoje posledních majitelů zámku Podstatských z Lichtenštejna. Od roku 1994 byla tato prohlídková trasa zpřístupněna veřejnosti
Vzhled těchto salónů a části jejich výbavy patří především ke konci 19. století a začátku 20. stoleti. Setkáváme se tu ale i s jednotlivými kusy renesančního a barokního inventáře. Některé exponáty například části historické zbroje, patří zřejmě ještě do období 16. století. Rozsahem i kvalitou je pak v pokojích Podstatských zcela mimořádnou kolekcí soubor delfské fajánse. Vyráběla se na území dnešního Holandska zvláště ve druhé polovině 17. století, ale i v dobách pozdějších. Obdobné výrobky posléze vznikaly i ve Francii a Německu. Částí dalších historických sbírek těchto salónů je i soubor cínového nádobí, kameninových holeb, orientální keramiky a jemného evropského porcelánu. Z obrazové výzdoby pokojů Podstatských patří k nejpozoruhodnějším dílům slavatovské podobizny z barokního období a další biedermeierové rodinné portréty od Josefa Weidnera. Stěny těchto salónů dekorují i romantické krajinomalby a obrazy se zvířecí tématikou. Součástí prohlídky těchto salónů je i prostor zámecké knihovny obsahující přes osm tisíc svazků i prohlídka hraběcích koupelen, šatna se sbírkou historických oděvů a doplňků. Setkáváme se zde i s výrobky z keramiky konce 19. století, které byly tvorbou telčské keramické dílny.

Zámek Telč-prohlídková trasa A

25. června 2008 v 15:09 | Alojs |  JIHLAVSKO

Trasa A - Renesanční sály

E-mail
Předchůdcem telčského zámku byl gotický hrad vystavěný za pánů z Hradce (Menhart z Hradce) v 2. polovině 14. století. Zbytky původní stavby jsou dosud patrné v objektu starého hradu u tzv. Malého dvorka a v kapli sv. Jiří. V této části hradu slavonický stavitel L. Estreicher zahájil první etapu renesanční přestavby. Většina prací byla hotova do roku 1553, kdy si majitel panství Zachariáš z Hradce přivedl do Telče svou manželku Kateřinu z Valdštejna. To už se vrátil z Itálie, kde ho styl italské renesance ovlivnil tak silně, že se rozhodl pozvat do Telče italské řemeslníky a stavitele. Pod jejich vedením v areálu Zachariášova sídla vznikly dva nové paláce spojené vznosnými patrovými arkádami.
Na prohlídkové trase najdeme nejrůznější techniky jako sgrafita (Klenotnice, Malá hodovní síň), štukatůru (obě zámecké kaple) a grisaille (Zbrojnice). Velkou chloubou renesančních sálů zámku jsou kazetové stropy zdobené malbou, dřevořezbami i trofejemi. Nejmajestátnějším interiérem telčského zámku je Zlatý sál, prostupující našíř celý trakt nověji vystaveného renesančního severního paláce. Zde jsou umístěny podobizny Zachariášových rodičů - Adama I. z Hradce a Anny, roz z Rožmitálu. Skutečně mimořádně cenné jsou v Zlatém sále řezby v polích kazetových stropů. Jde z větší míry o figury antických božstev a bájných hrdinů. Bohaté řezby telčských kazetových stropů jsou datovány rokem 1561. Kosočtvercová pole kazetového stropu v Rytířském sále navíc dokrášlují kuriózní lovecké trofeje. V nástropní malbě najdeme i figuru bohyně lovu Artemis. Stejně jako Rytířský sál zaujme děti Africký sál, kde se setkáváme s loveckými trofejemi africké zvířeny, které strýc posledního majitele ulovil na svých výpravách v Africe. Druhým největším sále je Divadelní sál. Malované pásy spojují řadu kazet v hlubokých profilovaných rámech pokrytých oblíbenými renesančními motivy. V Modrém sále (sál je pojmenovaný podle převažující barvy stropu) je rovněž dřevěný strop, s řadou konzol, pod nimiž je namalován vlys s bohatými akantovými rozvilinami i postavičkami faunů a bukraniónů. V císařském sále se na kazetovém stropě setkáváme s medailony hlav císařoven a císařů.
Vnitřní vybavení interiérů pochází z nejrůznějších staletí. Za zmínku stojí zejména sbírka převážně delftské fajánse a porcelánu z Vídně, Míšně, Sevres apod. Nábytek je ze starších údobí od renesance po rokoko.

Zámek Telč-historie

25. června 2008 v 15:07 | Alojs |  JIHLAVSKO

Historie

Telčský zámek patří mezi klenoty moravské renesační architektury. Jeho přitažlivost je tím větší, že se zde díky citlivému přístupu majitelů k dědictví minulosti zachovaly ve velmi dobrém stavu původní interiéry. Mnoho z nich jsou reprezentativními příklady zásahu italského umění do našeho území, případně jeho proměn v prostředí severně od Alp. Proměna gotického hradu na renesanční sídlo se udála především za vlády již zmíněného Zachariáše z Hradce.
Ten získává jako člen hradecké větve rodu Vítkovců moravská panství z dědictví po otci Adamovi I. z Hradce. O rok později v roce 1551 se nový telčský pán účastní proslulé výpravy českých velmožů do italského Janova. Dobová zpráva ho dokonce jmenuje jako čtvrtého z nejvýznamnějších šlechticů a chválí jeho náročnou zbroj i družinu. Nazpět se Zachariáš vrací již ovlivněn italskou renesancí a brzy po návratu začíná, podobně jako ostatní účastníci výpravy, přebudovávat své sídlo.
Přestavba telčského hradu probíhala ve dvou etapách pod vedením italských mistrů. V některých zámeckých interiérech se zachovaly starší tzv. sklípkové klenby s původní dekorativní výzdobou. Ty pocházejí od kameníka a stavitele Leopolda Esterreichera z nedalekých Slavonic. Zatímco Zachariáš získal moravská panství, zdědil jeho bratr Jáchym panství jihočeská, s rodovým sídlem Jindřichovým Hradcem. Na obou zámcích - telčském a jindřichohradeckém - působili pak během doby stejní architekti a umělci. Obě stavby jsou si tedy blízké jak svou architekturou tak, i výzdobou skvostných interiérů.
Přestavba zámku a další stavební podnikání byly bezesporu finančně nesmírně náročné. Umožňovaly je tehdy dobré hospodářské poměry telčského panství a zvláště pak bohaté výtěžky z dolů na stříbro, z nichž většinu přinesla Zachariášovi věnem jeho první manželka Kateřina z Valdštejna. Náročná renesanční úprava nejstarší části telčského zámku byla podniknuta roku 1553, kdy se Zachariáš z Hradce oženil s Kateřinou z Valdštejna. Na portálech, fasádách i v interiérech zámku nacházíme v hojné míře erbovní znaky novomanželů.
Nejmajestátnějším interiérem telčského zámku je Zlatý sál, prostupující našíř celý trakt nověji vystaveného renesančního severního paláce. Nízké arkádové ochozy rámují renesanční zahradu. Architektem, který vtiskl konečnou podobu celému areálu, byl pravděpodobně Baldassare Maggi z Arogni. Poslední stavební aktivitou bylo vybudování pohřební kaple Všech svatých (1580).
Původní stav většiny prostor nenarušili ani pozdější majitelé zámku, a tak se dnes Telč řadí k několika málo intaktně zachovaným českým a moravským renesančním zámkům. Zámek se nikdy neprodával, nýbrž se dědil z rodu na rod. Počátkem 17. století se Telč dostala do rukou členů rodu Slavatů. Příslušnice rodu pánů z Hradce - Lucie Otýlie se provdala za Viléma Slavatu z Chlumu a Košumberka. Slavatovské období připomínají na zámku některá obrazová díla - především portréty. Nejvýznamnější památkou tu zůstává rozměrná olejomalba zachycující ve svérázném podání pražskou defenestraci roku 1618. Snahu Slavatů přivést obyvatele Telče ke katolickému vyznání dokládá ve městě barokní stavba jezuitského kostela Jména Ježíš v samé blízkosti zámku. Další majitelé panství - Lichtenštejni z Kastelkornu a Podstatští z Lichtenštejna prováděli na zámku jen drobnější úpravy. Věnovali pozornost spíše zámeckému parku, kde později vybudovali vznosný empírový skleník.

Okres Jihlava

25. června 2008 v 15:02 | Alojs |  JIHLAVSKO
Okres Jihlava je okresem v kraji Vysočina. Jeho sídlem je město Jihlava. Rozloha okresu je 1199,32 km², počet obyvatel je 110 477 osob (hustota zalidnění je 92 obyvatelé na 1 km²). V okrese Jihlava jsou 123 obce, z toho 5 měst a 7 městysů.
V rámci kraje sousedí na západě s okresem Pelhřimov, na severu s okresem Havlíčkův Brod, na východě s Žďár nad Sázavou a na jihovýchodě s okresem Třebíč. Dále pak sousedí na jihu s okresem Jindřichův Hradec Jihočeského kraje.
K 31. prosinci 2003, má okres celkovou plochu 1 180,13 km², z toho:
  • 59,24 % zemědělských pozemků, které z 75,06 % tvoří orná půda (44,47 % rozlohy okresu)
  • 40,76 % ostatní pozemky, z toho 76,37 % lesy (31,13 % rozlohy okresu)

Demografické údaje

PopisCelkemŽenyMuži
počet obyvatel108 40454 950
50,69 %
53 454
49,31 %
průměrný věk39,441,038,2
  • hustota zalidnění: 92 ob./km²
  • 65,27 % obyvatel žije ve městech

Zaměstnanost

(2003)
Počet obyvatel se stálým zaměstnáním38 089
Průměrný plat16 040
Nezaměstnaných4 700
Míra nezaměstnanosti8,19 %

Školství

(2003)
Druh školyPočet škol
Mateřské školy41
Základní školy44
Gymnázia3
Střední školy průmyslové školy15
Střední odborná učiliště7
Vyšší odborné školy4

Zdravotnictví

(2003)
Lékaři372
Nemocnice1
Specializovaná léčebná zařízení1
Zubní lékaři56
Lékárny21

Seznam obcí (klikněte na jednotlivá města,vesnice, obce a dozvíte se o nich více)

Změna hranice okresu

Do 1. ledna 2007 byla v okrese Jihlava také obec:

Řeky


Míchova skála

25. června 2008 v 14:57 | Alojs |  JIHLAVSKO
Soubor:Michova skala 1.jpg
Míchova skála je přírodní památka ev. č. 837, která se nachází v okrese Jihlava. Správa AOPK Havlíčkův Brod.
  • Výměra: 0,2 ha
  • Rok vyhlášení: 1984
Důvodem ochrany je izolované žulové skalisko.

Javořice

25. června 2008 v 14:55 | Alojs |  JIHLAVSKO
Soubor:Javorice rozcestnik.jpg
Javořice je nejvyšším vrcholem Jihlavských vrchů a současně nejvyšším vrcholem celé Českomoravské vrchoviny. Leží asi 10 kilometrů severozápadně od Telče a přibližně 5 kilometrů severovýchodně od Studené.
Vrcholek je ukryt v rozlehlém komplexu jehličnatých lesů a nalézá se zde 166 metrů vysoký stožár televizního vysílače. Na jižním svahu, necelý 1 km pod vrcholkem, je výhledová plošina s výhledy k Telči. Asi 500 m pod vrcholem je na severozápadním svahu odpočinkové místo s pramenem známým jako Studánka Páně.
Přístup k vrcholu je možný po žluté a zelené turistické značce od Studené (asi 7 km) přes obec Světlá, nebo po zelené a modré značce od Telče (asi 18 km). Automobilem je možno přijet až k Velkému pařezitému rybníku (poblíž leží autokemp Řásná), odkud vede k vrcholu zelená značka (asi 3 km).

Vodní ráj-spotoviště

24. června 2008 v 19:39 | Alojs |  JIHLAVSKO
Samozřejmě tu nemusíte jen plavat...

Plážový volejbal

Plážový volejbal

Plážový volejbal

Plážový volejbal

Tenisové kurty

Tenisové kurty

Tenisové kurty

Tenisové kurty

Vodní ráj-krytý areál

24. června 2008 v 19:36 | Alojs |  JIHLAVSKO
Provozní doba
Pondělí: Zavřeno
Úterý-Čtvrtek: 10:00 - 20:00 hod.
Pátek-Sobota: 10:00 - 21:00 hod.
Neděle: 10:00 - 20:00 hod.

Krytý bazén

Krytý bazén

Brouzdaliště pro nejmenší

Brouzdaliště pro nejmenší

Rekreační bazén

Rekreační bazén

Pohled na divokou řeku

Pohled na divokou řeku

Rekreační bazén s vířivkou

Rekreační bazén s vířivkou

Masážní sprchy

Masážní sprchy

Perličková lůžka

Perličková lůžka

Odpočinková zóna s dětským koutkem

Odpočinková zona

Odpočinková zóna

Odpočinková zona

Venkovní terasa

Venkovní terasa

Pohled na krytý areál z venkovní části koupaliště

Pohled na krytý areál z venkovní části koupaliště

Koupání ve venkovním líném kanálu

Koupání ve venkovním líném kanálu

Bazén s vyhřívanou vodou

Bazén s vyhřívanou vodou

Tobogán

Tobogán

Zázemí sauny a páry

Zázemí sauny a páry

Pohled na saunu

Pohled na saunu

Tobogán krytého bazénu

Tobogán krytého bazénu

Vodní ráj-venkovní areál

24. června 2008 v 19:30 | Alojs |  JIHLAVSKO
A samozřejmě nesmíme zapomenout ani na aquapark neboli normálně řečeno vodní ráj.

Solná jeskyně Jihlava

24. června 2008 v 19:15 | Alojs |  JIHLAVSKO
V Jihlavě také najdete pár solných jeskyní. Jednu z nich vlastní i moje teta. Solná jeskyně s názvem Salinera, je vhodná nejen pro lidi s dýchacími problémy, ale i pro děti a starší lidi.
telefonní číslo pro objednání: 777 341 316

SALINERA solná jeskyně Jihlava


Hana Hráčková


Seifertova 38
586 01 Jihlava


mobil: 777 341 316


email: salinera@salinera.cz


Naše solná jeskyně se nachází ve velmi klidném prostředí, pouze 10 minut pěší chůze z centra města.

Dostupnost MHD, parkování před objektem...

Solná jeskyně...

Rádi bychom vás pozvali do světa klidu, relaxace a absolutní pohody, které nabízí solná jeskyně NG Wellness.
Pobyt v solné jeskyni vynahradí 2-3 dny pobytu u moře...
Proč právě k nám?
Protože naše solná jeskyně SALINERA vám nabízí kromě v úvodu zmíněných benefitů navíc soukromé prostředí pro relaxaci (maximálně 5 osob), klidné a příjemné okolní prostředí a časovou flexibilitu majitele.


SALINERA solná jeskyně - interiér - kliknutím zvětšíte náhled SALINERA solná jeskyně - interiér - kliknutím zvětšíte náhled SALINERA solná jeskyně - interiér - kliknutím zvětšíte náhled
SALINERA solná jeskyně - interiér - kliknutím zvětšíte náhled SALINERA solná jeskyně - interiér - kliknutím zvětšíte náhled SALINERA solná jeskyně - interiér - kliknutím zvětšíte náhled SALINERA solná jeskyně - interiér - kliknutím zvětšíte náhled
SALINERA solná jeskyně - interiér - kliknutím zvětšíte náhled SALINERA solná jeskyně - interiér - kliknutím zvětšíte náhled SALINERA solná jeskyně - interiér - kliknutím zvětšíte náhled
SALINERA solná jeskyně - interiér - kliknutím zvětšíte náhled SALINERA solná jeskyně - interiér - kliknutím zvětšíte náhled SALINERA solná jeskyně - interiér - kliknutím zvětšíte náhled

Solná jeskyně je místo, které se vyznačuje relaxačními účinky. Solná jeskyně je prostor postavený ze solných balvanů, které pochází ze Solního dolu Klodawa, z mořské soli Mrtvého a Černého moře i ze solí z Pakistánu.

Pohádkový interiér s jedinečným mikroklimatem má uklidňující vliv na tělo i duši člověka. Po několika minutách strávených v jeskyni pociťujete slanou příchuť v ústech a nosu. (procedura trvá 45 minut)

Uvnitř jeskyně je stejné mikroklima jako u moře za intenzivní bouřky. Jedna procedura v jeskyni ze soli se vyrovná 2-3 dnům pobytu u moře. Při pobytu v solné jeskyni dochází ke vdechování mikroelementů, obsahujících minerály a stopové prvky, které jsou nezbytné pro správnou činnost lidského organismu.


Mikroklima solné jeskyně působí příznivě na řadu onemocnění:
SALINERA solná jeskyně (interiér)
- onemocnění dýchacích cest
(astma, chronická bronchitis, rozedma plic)

- dermatologická onemocnění
(lupenka, alergie, chronické záněty kůže)

- nedostatečná činnost štítné žlázy

- onemocnění srdce a oběhového systému

- vysoký krevní tlak

- poruchy nervového systému
(deprese, stres, stavy úzkosti, únava)
provozní dobavstup dospělývstup dítě do 150 cmplné obsazení jeskyně (5 osob)
9:00-20:00120.- Kč60.- Kč100.- Kč/osobu
permanentka dospělý: 5 vstupůpermanentka dospělý: 10 vstupůpermanentka dítě: 5 vstupůpermanentka dítě: 10 vstupů
550.- Kč1000.- Kč275.- Kč500.- Kč
Jako doplněk k pobytům v naší solné jeskyni si vám dovolujeme nabídnout značkovou kosmetickou řadu Mon Platin - A. MESHI COSMETIC INDUSTRIES LTD. na bázi minerálů z Mrtvého moře. Výrobky této firmy jsou velice populární nejen na původním izraelském krbu, ale v celém světě díky svému příznivému poměru cena/kvalita. Řada Dead See Mineral Beauty, kterou vám nabízíme, byla vypracována v laboratořích společnosti Mon Platin a odpovídá přísným evropským standardům. Tuto skutečnost potvrzují odpovídající zkoušky Státního zdravotního ústavu ČR, kterým byly DSM produkty podrobeny.
Kosmetika Mon Platin má vysoce léčebné účinky bez vedlejších negativních efektů, obnovující a regenerující schopnosti.
kosmetika Mon PlatinČisticí tonikum pro normální až suchou pleť
Bezalkoholové tonikum určené k čištění kožních pórů a primárnímu ošetření pleti. Dodává pleti hydrataci, životní energii a pocit svěžesti. Obsahuje minerály Mrtvého moře.
250 ml
kosmetika Mon PlatinČisticí tonikum pro normální až mastnou pleť
Jemné bezalkoholové tonikum vyvinuté pro uklidnění, změkčení a hydrataci pleti. Podporuje, vyživuje, přičemž i čistí, rozšiřuje póry, normalizuje povrchový tuk a způsobuje nemastný nelesknoucí se vzhled. Obsahuje dezinfikující heřmánkový olej,rostlinné esence a minerály Mrtvého moře.
250 ml
kosmetika Mon Platin
Čisticí gel na obličej
Čisticí gel na obličej má mimořádné vlastnosti. Čistí, zanechává pokožku obličeje odpočatou, svěží a měkkou na dotek. Doporučuje se také k odstraňování make-upu v oblasti očních partií. Je vhodný pro všechny typy pleti.
250 ml
kosmetika Mon Platin
Bahenní maska
Léčebná hloubkově čisticí maska na obličej, obsahuje přírodní bahno Mrtvého moře a výtažky z rostliny Aloe Vera. Napomáhá procesu buněčného obnovování, má příznivé účinky při léčbě akné. Látky v masce obsažené pohlcují toxiny, kožní výměšky, veškeré nečistoty a stahují póry. Hydratuje, dodává pružnost, zpomaluje proces stárnutí, prevence proti vráskám. Vhodná pro všechny typy pleti.
150 ml
kosmetika Mon Platin
Tělový krém
Má příjemnou jemnou konzistenci, obsahuje minerály Mrtvého moře. Zvlhčuje pokožku a dodává jí pružnost, zdravý vzhled a hebkost na dotek. Vysoký obsah minerálů zabraňuje rozpraskání, zarudnutí a vysychání pokožky. Lehce a rychle se vstřebává a nezanechává mastný film.
300 ml
kosmetika Mon Platin
Bezmýdlový peeling na obličej
Je založen na jedinečné bázi vícenásobně funkčních účinků. Hloubkově čistí tvář a tělo, zanechává kůži s pocitem hebkosti, sametové vláčnosti a opojující voňavosti. Odlupuje zdrsněnou vrstvičku odumřelých kožních buněk a stimuluje krevní oběh. Excelentně účinkuje proti rozpínajícím se skvrnám a vráskám. Je obohacen heřmánkem a vitamínem E, bylinnými esencemi a 26 minerály Mrtvého moře. Vyhovuje všem typům pleti.
250 ml
kosmetika Mon Platin
Denní krém pro normální plet´
Denní krém vynikající kvality. Vyvažuje úroveň hydratace pokožky a vrací pleti pružnost. Obsahuje sluneční filtr pro ochranu pleti před škodlivými vlivy okolního prostředí. Obohacuje pleť minerály Mrtvého moře. Pro každodenní použití.
50 ml
kosmetika Mon Platin
Denní krém na suchou plet´
Mimořádný krém pro suchou a velmi suchou pleť. Má příjemnou konzistenci. Obsahuje směs komponentů, které aktivně hydratují pleť a vrací jí pružnost, odolnost a vláčnost. Má ochranný UV filtr. Je obohacen minerály Mrtvého moře a vitamínem E.
50 ml
kosmetika Mon Platin
Denní krém na na mastnou plet´
Určený k vyvažování hydratace pleti. Obsahuje naturální minerály Mrtvého moře a sluneční filtr k ochraně pleti od škodlivých vlivů vnějšího prostředí. Má příjemnou konzistenci. Velmi rychle se vstřebává a nezanechává pleť mastnou.
50 ml
kosmetika Mon Platin
Krém proti vráskám
Exkluzivní krém obohacený minerály Mrtvého moře, má ochranný slunečný filtr, pro ideální ochranu pokožky obličeje. Obsahuje směs vitamínů: A, E, B5 a voskový olej v kombinaci s ceramidy a mléčnou bílkovinou ve vysoké koncentraci. Zabraňuje škodlivému působení vnějšího prostředí, které je příčinou stárnutí pokožky a vzniku vrásek. Pro všechny typy pleti.
50 ml
kosmetika Mon Platin
Hydratační krém s olivovým olejem
Zvlhčuje, vyživuje a omlazuje Vaši pleť díky obsahu olivového oleje, oleje z avokáda a vitamínů A, E, C a D. Je bohatý na přírodní minerály Mrtvého moře. Obsahuje ochranné UV filtry. Vaše pleť bude plně hydratovaná, pružná a sametově hebká na dotyk. Vhodný pro všechny typy pleti, zvláště pro suchou pleť.
50 ml
kosmetika Mon Platin
Instantní maska krásy
Aktivní maska z přírodních extraktů Mrtvého moře a vitamínů čistí pleť do hloubky, stahuje rozšířené póry, zároveň pleť vyživuje a hydratuje. Napomáhá procesům buněčného obnovování po působení škodlivých vlivů okolního prostředí. Dodává pleti vláčnost, svěžest a zdravý vzhled, aktivně ji omlazuje. Přináší blahodárný účinek pro všechny typy pleti. Používá se jednou týdně.
50 ml
kosmetika Mon Platin
Minerální mrkvový krém
Zvlhčuje, vyživuje i omlazuje Vaši pleť díky obsahu mrkvového oleje a vitamínů A, E, B1 a B2, pečlivě ošetřuje Vaši pleť. Je bohatý na přírodní minerály Mrtvého moře, jež prospívají Vaší pleti a povzbuzují její vitalitu. Snadno se vstřebává. Je vhodný pro normální, smíšenou a mastnou pleť. Obsahuje ochranné UV filtry.
50 ml
kosmetika Mon Platin
Aloe Vera krém
Multifunkční vyživující, obnovující a uklidňující tělový krém. Zvlhčuje kůži, stanovuje jihebčejší a krásnější. Díky výtažkům z aloe vera má antibakteriální a protiplísnové účinky. Právě pro tyto vlastnosti je krém vysoce doporučován pro miminka a malé děti. Minerály Mrtvého moře umocňují zjemňující efekt na kůži. Možno použít na den i na noc.
250 ml
A samozřejmě mnoho dalších..

Jihlava

24. června 2008 v 18:47 | Alojs |  JIHLAVSKO
Jihlava
(1)
Jihlava A také se tu samozřejmě, jak jistě všichni víte, vyrábí pivo značky Ježek
Pivovar Jihlava - budova pivovaru
Pivovar Jihlava - varna Pivovar Jihlava - pivovarská restaurace
Pivovar Jihlava
A kdo by neznal Jihlavskou ZOO


Hádanky

11. června 2008 v 13:47 | Alojs |  vtípky
Víte co na jaře řiká jedna housenka druhé, když vidí motýla? ... Do toho rogala mě nikdy nedostanou!
Víte co je vrchol opilosti??
Když vás chodník z nenedání udeří do obličeje.
Víte, co je největší brutalita?
Vystrašit pštrosa na betoně!
Co to je?
3 miliardy věcí a všechny se hýbou různým směrem.
Odpověď
Spermie ve varleti
Co to je?
3 miliardy věcí a všechny se hýbou jedným směrem.
Odpověď
Spermie vyrážejí za svým jediným úkolem.
Co to je?
3 miliardy věcí se hýbou jedním směrem, proti nim se blíží jedna věc.
Odpověď
Průzkumná spermie zjistila, že jsou v prdeli.
Co to je?
Pondělí-Pátek
Úterý-Pátek
Středa-Pátek
Čtvrtek-Pát ek?
sexuální kalendář Robinsona
Co musíte udělat když uvidíte před sebou letadlo???
Podívat se do zpětného zrcátka jsestli za váma není ponorka.
Jaký je rozdíl mezi motorkou a dobrmanem?
Zkus nakopnout dobrmana?!!
Víte proč had nemá koule ?
Protože by vypadal jak čurák !
Co je těhotná žena pro kanibala??
Kindrvejce
Víte proč mají chlapy hlavu?
Aby nenosili piliny po kapsách!
Víte jaký je rozdíl mezi budíkem a babkou ?
Budík se natáhne a pak běží ...
A babka běží a až potom se na táhne ...
Víte, jak zabavit blondýnu? Nakreslete na zem křídou čáru a řekněte, ať ji podleze.
Leží mrtvý muž na zemi a na zádech má obrovský batoh.
Co má v tom batohu???
PADÁK
Víte co je největší chudoba? Když se vám v komoře oběsí po

vtipy5

7. června 2008 v 15:01 | Alojs |  kreslené vtipy
Návod k výběru oblečení pro muže
Vážení zákazníci po pracovní době nám ...

vtipy4

7. června 2008 v 15:00 | Alojs |  kreslené vtipy
Úřad pro chlácholení nasrané veřejnosti
Nejvyšší odměnou za práci je úsměv vedoucíhoTen, kdo je pilný jako včelka ...Technologické schéma řešení problémů s počítačemV případě nebezpečí volejte : FERNETUdělejte si seznam lidí co Vás SEROUTaky máte takového šéfa ?Antistresová soupravaSchéma mužského mozkuSchéma ženského mozku

vtipy 3

7. června 2008 v 14:55 | Alojs |  kreslené vtipy
Jak muži dopadnou
Axiom o komunismu
Čekání na odměnu
Jak fungují počítačové systémy?
Nás nikdy nikdo nemůže nasrat ...Domov je tam kam ...Je lepší zemřít na AIDS od hezký holky ...Kdo zde bude kouřiti ...Čím více poznávám lidi ...Ceník odpovědí, klidně se ptejteSchéma funkce osobního počítače